Gebruiksvoorwaarden: Pure-Ambition.com

see url

go here Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd).
follow url Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Pure-Ambition.com. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

Lees de gebruiksvoorwaarden (PDF) ┬╗