Gebruiksvoorwaarden: Pure-Ambition.com

Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd).
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Pure-Ambition.com. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst.

Lees de gebruiksvoorwaarden (PDF) ┬╗