Wat is intrinsieke motivatie?

Iedereen wordt bewust of onbewust beïnvloed door stimulatoren om werk naar behoren uit te voeren. Dat geldt dus ook voor jou. Er zijn extrinsieke motiverende redenen te noemen, zoals een bonus, of het ontlopen van straffen. Tegenwoordig wordt echter de intrinsieke motivatie steeds belangrijker bij het beoordelen van resultaten op het werk. Maar wat betekenen deze twee begrippen nou eigenlijk?

Extrinsieke versus intrinsieke motivatie

Extrinsieke en intrinsieke motivatie zijn begrippen die veelal in de psychologie gebruikt worden. Ze zijn elkaars tegengestelden.

Extrinsieke motivatie

Bij extrinsieke motivatie staat moeten centraal. Je doet iets en krijgt daarvoor een beloning, of je voorkomt dat je straf krijgt. Deze prikkels om iets de doen, komen dus van buitenaf, van externe factoren. Lange tijd werd gedacht dat het erg goed is om mensen te belonen voor goed gedrag. Wetenschappelijk onderzoek wijst nu uit dat mensen die op hun werk op extrinsieke wijze gemotiveerd worden, vaak niet zo productief zijn. Ze hebben veel aansturing nodig. Ze beleven minder plezier aan hun werk en maken daardoor ook meer fouten. Ze werken niet uit eigen wil, maar voor de wens van een ander.

intrinsieke motivatie

Rendement van geluk – VPRO TEGENLICHT – 3.4.2016

Intrinsieke motivatie

Intrinsiek gemotiveerde mensen doen iets omdat ze het zelf willen. Ze vinden het leuk, waardoor ze het werk met plezier uitvoeren. Omdat ze zich beter kunnen blijven concentreren, leveren ze vaak betere kwaliteit. Ze zijn creatiever in het zoeken naar oplossingen en tegelijkertijd productiever. Mensen met een hoge intrinsieke motivatie zijn zelfstandiger en hebben minder sturing nodig.

Omgaan met motivatie

Na het lezen van bovenstaande vergelijking, is het logisch te concluderen dat een goede intrinsieke motivatie beter is voor je functioneren, dan een hoge extrinsieke motivatie. Psychologisch onderzoek gaat zelfs zo ver, dat geclaimd wordt dat het extrinsiek belonen van intrinsiek gedrag, een daling van de intrinsieke motivatie tot gevolg heeft. Dus als je steeds een bonus ontvangt voor werk dat je leuk vindt, kan het zijn dat hetzelfde werk gevoelsmatig minder leuk wordt, als je geen bonus meer zou ontvangen. Als je van begin af aan nooit een bonus had gekregen, had je het werk wél leuk blijven vinden. Door de beloning wordt de intrinsieke motivatie verdrongen, waardoor jij je plezier in het werk verliest.

Succesvol zijn

Succes hangt van een groot deel af van intrinsieke motivatie. Maar externe factoren zoals je werkplek en de onderlinge sfeer zijn wel van invloed op die motivatie. Hoe leuk je je werk ook vindt, als je dagelijks in slechte omstandigheden staat te werken, zal het je op den duur tóch tegen gaan staan. Je wens om te werken wordt gestuurd door:

  1. Je persoonlijkheid
  2. Je waarden en normen
  3. Je interesses

Deze drie factoren bepalen hoe jij reageert op situaties en hoe je richting geeft aan jouw leven. Ze bepalen voor een groot deel jouw intrinsieke motivatie voor het uitvoeren van je werkzaamheden.

Solliciteren

Pure Ambition is zich sterk bewust van de kracht van intrinsieke motivatie. Daarom proberen wij werkgevers te stimuleren om bij sollicitatieprocedures verder te kijken, dan naar de opleidingspapieren. Het kan namelijk zo zijn dat jij als kandidaat niet helemaal over de goede diploma’s en ervaringen beschikt, maar wel een super goede intrinsieke motivatie hebt om bij de firma aan de slag te willen. Wij vinden, dat als jij kan aantonen waarom je tóch geschikt bent voor de functie, je ook een eerlijke kans moet krijgen in de selectieprocedure. We hebben namelijk gemerkt dat als werknemers werken bij het bedrijf van hun voorkeur en binnen hun persoonlijke ambitie, het ziekteverzuim fors daalt, de productiviteit toeneemt, en het verloop van de werknemers sterk verlaagt. Alle reden om je niet zomaar op zij te laten zetten. Vecht voor wat je waard bent en geef jezelf een kans om je verder te ontwikkelen.

Heb je vragen of opmerkingen over dit blog? Of wil jij ook een profiel aanmaken om meer kans te maken op een baan die écht bij je past? Neem dan contact met ons op, of maak een gratis account aan.